TENDER & SEBUT HARGA

Perbadanan Menteri Besar Kelantan (PMBK) mengamalkan sistem tawaran tender dan perolehan sebut harga secara terbuka. Pihak urus setia tender (pegawai pemproses tender) akan menyediakan kertas taklimat tender dengan mengambil kira laporan penilaian teknikal dan kewangan untuk dibentangkan di dalam mesyuarat pengurusan. Dokumen tender tersebut disediakan berdasarkan kepada perkara-perkara yang berkaitan seperti arahan kepada petender, skop kerja, borang tender, syarat-syarat tender, terma-terma kontrak/dokumen perjanjian, senarai kuantiti/ringkasan tender, jadual kadar harga, lukisan teknikal/pelan, tempoh siap dan perkara-perkara lain yang berkaitan.

Tender / sebut harga terbuka yang ditawarkan di PMBK

  1. TAWARAN SEWA RUANG PEJABAT DI BANGUNAN PERBADANAN MENTERI BESAR KELANTAN (PMBK)
  2. CADANGAN KERJA-KERJA MENCETAK DIARI KORPORAT PMBK & KALENDAR ISLAM TAHUN 1441H

Kumpulan PMBK

 02b  04b KGTSBa 06b  08b 09b 10b 11b 12b BTCSBa 14bQPTSBa