KUMPULAN PENGURUSAN PMBK

  

ABDUL RASHID MOHD YUSOFF
KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF KUMPULAN

 KPEK
 >  
 
   
 PKKW

MOHD AZMAN MOHD YUSOFF
PENGURUS KANAN KEWANGAN KUMPULAN

   
 
   

MUHAMMAD ZAINI MUSTAPHA
PENGURUS KANAN HARTANAH KUMPULAN

 PKH
   
 
   
 PKPKK

ZAMAKHSHARI MUHAMAD
PENGURUS KANAN PEMASARAN & KOMUNIKASI KORPORAT KUMPULAN

   
 
   

NIK AIDA NIK MOHAMED
PENGURUS KANAN AUDIT DALAMAN KUMPULAN

 PKPS
   
 
   
 PKAD SUKMA MURNI ADNAN
PENGURUS PEJABAT KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
   
 
   

MASNONIWATI MOHAMED DIN
PENGURUS MODAL INSAN & PENTADBIRAN

 PPCEO
   

Kumpulan PMBK

 02b  04b KGTSBa 06b  08b 09b 10b 11b 12b BTCSBa 14bQPTSBa