bangunan.pmbk

Perbadanan Menteri Besar Kelantan (PMBK) telah diperbadankan di bawah Enakmen Pemerbadanan tahun 1950 yang telah dipengerusikan oleh Menteri Besar Kelantan. PMBK merupakan sebuah agensi korporat dan peneraju pelaburan strategik Kerajaan Negeri Kelantan yang berprestasi tinggi dan berwibawa. Ia berperanan untuk mengambil alih, memegang dan membangun aset strategik bagi pihak kerajaan negeri, dengan meningkatkan nilai pegangan dan pulangan pelaburan melalui pengurusan aset dan penglibatan komersial yang efektif berlandaskan syariah, serta menyumbang kepada pembangunan ekonomi negeri dan kesejahteraan rakyat.

Dalam menjalankan amanah dan tanggungjawab PMBK mempunyai kumpulan yang ditubuhkan dalam pelbagai sektor demi memajukan ekonomi negeri Kelantan. Antaranya di dalam sektor perladangan, pertanian, bioteknologi, latihan, pembangunan infrastruktur, perbandaran, perniagaan, pembentungan, multimedia dan juga kebajikan rakyat di negeri ini.

PMBK telah didokong oleh 16 buah anak syarikat, antaranya PMBK telah didokong oleh 16 buah anak syarikat, antaranya PMBK Sawit Sdn. Bhd., Kifaalah Sdn. Bhd., Akademi Pembangunan Insan Profesional Sdn. Bhd., PMBK Development Sdn. Bhd., Kelantan Gold Trade Sdn. Bhd., Kelantan Biotech Corporation Sdn. Bhd., Bio Tajmeel Cosmecuetical Sdn. Bhd., Q Plant Tech Sdn. Bhd., PMBK Az-Zahab Sdn. Bhd., Baldah Toyyibah (Prasarana) Kelantan Sdn. Bhd., Kelantan Utilities Mubaarakan Holdings Sdn. Bhd., Air Kelantan Sdn. Bhd., Majaari Services Sdn. Bhd., Sihhat-Afiat Sdn. Bhd., Kel-Intaaj Sdn. Bhd., dan Invest Kelantan Berhad.

Berteraskan perkhidmatan Ubudiyyah, Mas’uliyyah dan Itqan dalam sistem pengurusan dan melaksanakan tanggungjawab serta memainkan peranan sebagai agensi yang boleh dicontohi dengan memberikan perkhidmatan professional dan cemerlang kepada pihak berkepentingan dalam PMBK.

Selaras dengan moto, “Untung Dunia, Untung Akhirat” secara jelas meletakkan konsep takwa dalam setiap perancangan strategik PMBK bagi memastikan produk dan perkhidmatan yang gemilang demi keselesaan rakyat negeri Kelantan.

Kumpulan PMBK

01b 02b AiPROa 04b KGTSBa 06b 07b 08b 09b 10b 11b 12b BTCSBa 14bQPTSBa16b